Piadine

 

Piadina n° 56 (Tonno, maionese, pomodoro fresco, mais)

 

1. Pomodoro fresco, mozzarella

2. Prosciutto crudo, mozzarella

3. Prosciutto crudo, fontina

4. Prosciutto crudo, mozzarella, rucola

5. Prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro fresco

6. Prosciutto crudo, stracchino, rucola

7. Prosciutto crudo, scaglie di grana, mozzarella, rucola

8. Prosciutto cotto, mozzarella

9. Prosciutto cotto, emmental

10. Salame, emmental, tabasco

11. Ventricina, mozzarella, fontina

12. Pancetta, mozzarella

13. Gorgonzola, mozzarella

14. Speck, mozzarella

15. Speck, emmental, rucola

16. Pancetta, emmental, tabasco, rucola

17. Prosciutto crudo, maionese, tabasco, rucola

18. Prosciutto crudo, stracciatella

19. Salame, mozzarella, pomodoro fresco, rucola

20. Ventricina, emmental, pomodoro fresco

21. Salsiccia secca, mozzarella, rucola

22. Prosciutto crudo, pomodoro fresco, maionese, rucola

23. Prosciutto crudo, stracchino, emmental, pomodoro fresco

47. Pomodoro fresco, mozzarella, scaglie di grana

48. Bresaola, grana a scaglie, limone, rucola

49. Bresaola, emmental, stracchino

50. Prosciutto crudo, stracchino, scaglie di grana, radicchio

55. Prosciutto crudo a tocchetti, mozzarella, gorgonzola

56. Tonno, maionese, pomodoro fresco, mais

57. Prosciutto cotto, scamorza affumicata, funghi

58. Bresaola, mozzarella, scaglie di grana, rucola

59. Salame, scamorza affumicata, wurstel

60. Prosciutto crudo, scamorza affumicata, funghi, rucola

61. Prosciutto crudo, mozzarella a fette, lattuga

62. Pancetta, mozzarella a fette, origano, lattuga

63. Prosciutto cotto, maionese, mais, lattuga

64. Wurstel, lattuga, maionese, salame

75. Prosciutto crudo a tocchetti, cacio, scamorza affumicata, peperoni

76. Ventricina, cacio, gorgonzola

77. Pancetta, cacio, pepe, zucchine

78. Speck, cacio, gorgonzola, funghi

79. Melanzane, zucchine, cacio, crema di carciofi

80. Prosciutto cotto, crema di carciofi, scamorza affumicata